• Aurora Restaurant & Wine Bar

    • Restaurants
    140 Washington Street
    Salem, MA 01970
    (978) 594-1812
    • 443.jpg